Znak "Gvardia"

Grid List
NameDate of birthDate of deathAwards
Anisenko, Vladimir Ivanovich00-00-192525-09-1943 
Antashkevich, Fodor Kuzmich00-00-192204-03-1945 
Artamonov, Ivan Filippovich07-03-191805-01-1944 
Astafyev, Ivan Mikheyevich24-12-192205-03-1945