IJN Pilot Badge

Grid List
NameDate of birthDate of deathAwards
Saito, Yoshio   
Sasai, Junichi "Flying Tiger"13-02-191826-08-1942 
Sato, Masao   
Shimazaki, Shigekazu09-09-190809-01-1945 

Sources