U.S.S.R.

Spotlighted out of 974 persons in the database

Abankin, Pavel Sergeyevich* September 5th, 1902
August 15th, 1965

more
Aganov, Sergei Khristorovich* June 4th, 1917
February 1st, 1996

more
Ageyev, Grigoriy Antonovich* March 4th, 1902
October 30th, 1941

more
Grid List
NameDate of birthDate of deathAwards
Yakovenko, Mark Grigoryevich   
Yakovlev, Ilya Stepanovich00-00-191426-05-1945 
Yakovlev, Mikhail Ivanovich08-08-191022-07-1943 
Yakovlev, Nikolai Dmitriyevich31-12-189809-05-1972 
Yakubovsky, Ivan Ignatyevich07-01-191230-11-1976more 
Yarzhin, Genrikh Genrikhovich11-04-192425-09-1943 
Yasnov, Ivan Makarovich11-04-192428-12-1946 
Yazov, Dmitry Timofeyevich08-11-1923 more 
Yefimov, Aleksandr Nikolayevich06-02-192331-08-2012more 
Yefimovich, Repkin Ivan18-10-190319-01-1945 
Yefremov, Vasily Sergeyevich14-01-191518-08-1990more 
Yegorov, Georgy Mikhailovich30-10-191809-02-2008 
Yegorov, Mikhail Alekseevich05-05-192320-06-1975more 
Yegorov, Vasiliy Vasilyevich05-05-192328-09-1964more 
Yegorov, Vladimir Aleksandrovich   
Yeliseyev, Ivan Dmitriyevich   
Yemtsov, Potr Kuzmich14-05-190916-11-1941 
Yermachenkov, Vasily Vasilyevich   
Yerofeyev, Aleksey Vasilyevich02-06-192328-04-1945 
Yeryomenko, Andrei Ivanovich14-10-189219-11-1970more 
Yevstigneyev, Kirill Alekseyevich17-02-191729-08-1996more 
Yezhov, Nikolai Dmitriyevich   
Yolkin, Vasiliy Dmitriyevich05-06-191816-01-2001more