IV. Gruppe, Jagdgeschwader 51 "Mölders", Luftwaffe

Grid List
Barten, Franz* January 26th, 1912
† August 4th, 1944

Beerenbrock, Franz-Josef* April 9th, 1920
† December 13th, 2004

Borchers, Adolf* February 10th, 1913
† February 9th, 1996

more
Böwing-Treuding, Wolfgang* January 28th, 1922
† February 11th, 1943

Fassong, von, Horst-Günther* April 27th, 1919
† January 1st, 1945

Gaiser, Otto* October 5th, 1919
† January 22nd, 1944

Gallowitsch, Bernd* February 23rd, 1918
† December 28th, 1983

Hoffmann, Heinrich* March 8th, 1913
† October 3rd, 1941

Huppertz, Herbert* June 3rd, 1919
† June 8th, 1944
Plot: 48 Row: 9 Grave: 360A

Weismann, Ernst* February 22nd, 1922
† August 13th, 1942