Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau (ON.1)

Sources