Gunjin Izoku-kai

Grid List
NameDate of birthDate of deathAwards
Anma, Katsumi00-00-191408-04-1942 
Aoyagi, Yutaku00-00-191723-06-1942 
Akiyama, Teruo16-09-189106-07-1943 
Ashida, Buichi 02-11-1943 
Akiyama, Monzo30-12-189125-01-1944 
Arima, Masafumi25-09-189515-10-1944 
Araki, Haruo 00-03-1945 
Aruga, Kosaku21-08-189707-04-1945 

Sources